Smillas på hennes första utställning, JHTK-20160305.